Velikonoční vajíčka

VELIKONOCE

Velikonoce jsou vrcholem církevních, především křesťanských svátků, které připadají na březen, nebo duben. Jsou to svátky pohyblivé, kdy začátek Velikonoc připadá na první neděli po prvním jarním úplňku, čili velikonoční pondělí může připadnout v rozmezí 23.3. - 26.4.


Velkonoce 2013: 30.3. - 1.4. (velikonoční pondělí - tento rok Apríl)


APRÍL je Čechy převzatý svátek ze zahraničí a je dnem, který je spojen s různými žertíky, drobnými zlomyslnostmi a naschvály, kdy můžete své kamarády a známe nachytat a udělat si z nich legraci.


Pomlázka

VELIKONOCE jsou připomínkou biblické zvěsti o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Spasitele Ježíše Krista, čili "velké noci", od čehož je odvozen i název Velikonoce.Zároveň je to oslava příchodu jara a pojí s řadou tradic, které se v českých rodinách stále ještě dodržují.

Ráno na velikonoční pondělí obcházejí především na českém venkově koledníci s pomlázkou a s KOLEDOU - lidová říkanka a šlehají mladé dívky a ženy, aby "neuschly". POMLÁZKA je svazek různého počtu vrbových proutků spletených tradičním způsobem a ozdobených barevnými pentlemi. Jarnímu šlehání vrbovými proutky se připisuje "omlazující účinek".

Barevná velikonoční vajíčka

Dívky obdarovávají koledníky velikonočními vajíčky. Velikonoční vajíčka - KRASLICE, jsou natvrdo uvařené nebo vyfouknuté, duté vejce, ozdobené různými výtvarnými i jinými technikami. Koledníci při koledě používají i s tzv. ŘEHTAČKY (hrkačky, klepače), které hrkají a klepají v době postní, kdy nahrazují zvuky kostelních zvonů, které v tyto dny utichají k připomínce ukřižování Ježíše Krista. Na velikonoční pondělí se řehtání řehtaček pojí i s oslavou konce postního času a začátku jara.

V tento čas se v rodinách peče BERÁNEK, sladké pečivo, který je opět připomínkou jednoho z křesťanských i židovský symbolů. Koledníci a děti jsou v tento čas obdarováváni různými sladkostmi a čokoládovými ZAJÍČKY, kteří jsou symbolem štěstí a patří k nejmladším velikonočním atributům.


Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00