Tradice a zvyky

ČESKÉ TRADICE A ZVYKY


TŘI KRÁLOVÉ

Svátek tří králů je v kalendáři zakotven na 6. ledna. Připomíná nám navštívení a klanění se tří mudrců (Kašpar, Melichar a Baltazar) malému Ježíškovi krátce po jeho narození v Betlémě. V současnosti procházejí ulicemi měst děti a mládež převlečena za tři krále s Tříkrálovou sbírkou, jednou z nejznámějších sbírek na území České republiky, pořádána Charitou ČR pro pomoc lidem v nouzi.


MASOPUST

Masopust se koná pravidelně v únoru a to nejen na českém venkově, ale také v ulicích hlavního města Prahy. Jedná se o lidový, společenský obyčej, kdy lidé v nejrůznějších a nejprapodivnějších maskách tančí a hodují. Z historie víme, že tento svátek předcházel tzv. popeleční středě, kdy křesťanské církvi na popeleční středu začíná postní doba před Velikonocemi.


FILIPOJAKUBSKÁ NOC - lidově PÁLENÍ ČARODEJNIC

paleni-carodejnic

V tuto noc z 30. dubna na 1. května se scházejí lidé a zapalují ochranné ohně, které mají působit proti zlým silám. Jedná se o velmi starý a dodnes udržovaný lidový zvyk, kdy lidé oslavují příchod jara. V tento den, mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem lidé dříve věřili, že se jedná o magickou noc, kdy se čarodejnice slétavají na sabat. Proto se i u nás dívky a ženy často převlékají za čarodejnice. Filipojakubskou noc nazýváme tedy lidově PÁLENÍ ČARODEJNIC. Různé zěmě mají pro tento svátek různá pojmenování.


maje

MÁJE

Stavění májek je spojen s Filipojakubskou nocí, kdy se 30. dubna nebo 1. května staví tzv. MÁJE. Máje je stromek ozdobený lidovými ozdobami a pentlemi, zasazen na vysokém kmeni. Máje má být strážným duchem obce. Dodnes k vidění na našich českých vsích.POUTĚ

Pouť znamenala a znamená putování věřících na svatá místa. V České republice je těchto míst nespočet (Sv. Hostýn, Sv. Kopeček v Olomouci, Sv. Hora v Příbrami atd.). Poutě u nás začínají v letním období na přelomu srpna a září, kdy přijíždějí do měst poutě s atrakcemi, pořádají se trhy a různá pouliční divadla a představení.


DUŠIČKY

1. - 2. listopadu, na svátek všech svatých připadá i Památka zesnulých - DUŠIČKY. Celý národ v tyto dny navštěvuje hroby zesnulých a rozsvěcuje svíčky na symbol světla, které má svítit zemřelých na cestu na "onen svět".


ADVENT

Adventní dobou je období čtyř týdnů před Štědrým dnem (24.12. ). Adventus znamená příchod - očekávání narození Ježíška, který v českých rodinách rozdává na Štědrý den dárky. V České republice nazýváme každou adventní neděli jinak a advent začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem - Železná neděle, Bronzová neděle, Stříbrná neděle a Zlatá neděle. Většina z nás si pořizují adventní věnce z chvojí či jinak zdobené, kde čtyři svíce symbolizují tyto dny. Každou z těchto svící zapálíme v danou neděli a odpočítáváme tímto čas do svátků Vánočních.


MIKULÁŠ

Mikuláš, jakožto i v jiných zemích chodí v podvečer 6. prosince po českých domácnostech a rozdává dětem dárky, sladkosti a ovoce. Je doprovázen čertem a andělem, kdy čert trestá nehodné děti a naopak anděl chválí ty hodné.


Informace

Počasí v Praze

Aktualizováno 01-01-1970 01:00